Telefon: 0264-591947
Fax: 0264-591947
Telefon: 0264-432392
E-mail: trenuletul.veseliei@yahoo.com

Mureșan Paula-Maria

Profesor pentru învățământul preșcolarMuresanPaula
Grad didactic: Definitivat, cu o vechime în învățământ de 3 ani

Absolventă a:
Colegiului Naţional Pedagogic „Gheorghe Lazăr”, Cluj-Napoca
Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Cluj-Napoca
Specializare Licență: Psihopedagogie specială

Membru în diferite Comisii constituite la nivel de unitate:
Responsabil pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare (2022-prezent)
Membru în Comisia pentru promovarea imaginii grădiniței (2021-prezent)
Membru în Comisia pentru securitate și sănătate în muncă și P.S.I. (2020-2021)

MOTTO DEFINITORIU:
«„Dacă ar trebui să-mi rezum în puţine cuvinte experienţa mea, aş spune că jocul m-a dus mereu tot mai departe, tot mai adânc în real. Şi filozofia mea s-ar reduce la o singură dogmă: JOACĂ-TE !”» Mircea Eliade