Telefon: 0264-591947
Fax: 0264-591947
Telefon: 0264-432392
E-mail: trenuletul.veseliei@yahoo.com

Pașca Anamaria

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLARpasca-min.jpg


Grad didactic: II, cu o vechime în învățământ de 5 ani


STUDII ABSOLVITE CU DIPLOMĂ:
Colegiului Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr”, ClujNapoca;
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Specializarea „Psihopedagogie specială”, UBB, Cluj-Napoca;
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Master: Consiliere școlară și asistență psihopedagogică, UBB, Cluj-Napoca.


RESPONSABILITĂȚI ÎN GRĂDINIȚĂ:
Secretar al Consiliului de Administrație (2020-2021; martie 2022- august 2022; 2022-2023)
Membru al Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității C.E.A.C. (2022-2023)
Responsabil al Comisiei pentru mentorat didactic și formare în cariera didactică (2022-2023)
Secretar al Consiliului profesoral (2020-2021)
Membru în Comisia pentru promovarea imaginii grădiniței (2018-2022)
Membru în Comisia de însciere a copiilor în grădiniță (2018-până în prezent)
Locțiitor Lider de Sindicat la nivel de unitate (2018-2019)
Responsabil-Comisia pentru promovarea imaginii grădiniței (2018-2019)
Coordonator pe unitate a proiectului „Să citim pentru Mileniul III” (2018-2022)
Membru în Comisia pentru promovarea imaginii grădiniței (2017-2018)


MOTTO DEFINITORIU:
« „Omul poate deveni om numai prin educaţie. El nu e nimic decât ceea ce face educaţia din el.” » - Immanuel Kant
EMPTY