Telefon: 0264-591947
Fax: 0264-591947
Telefon: 0264-432392
E-mail: trenuletul.veseliei@yahoo.com

OSVÁTH-BOROS JOLÁN

osvathProfesor în Învăţământul Preşcolar

Grad didactic: I, cu o vechime în învăţământ de 33 ani

ABSOLVENTĂ A:
- Şcolii Normale ”Gheorghe Lazăr”, studii post liceale în Specializarea – Învăţător-Educator
- Universităţii Spiru Haret, Facultatea De Psihologie şi Pedagogie Braşov
- Şcolii Populare de Artă, Secţiunea – Grafică


RESPONSABILITĂŢI ÎN GRĂDINIȚĂ:
- Membru în Consiliul de Administrație (2019-până în prezent)
- Membru în Comisia Paritară (2019-până în prezent)
- Președinte/membru corector/secretar al Comisiei de Realizare a Inspecțiilor Speciale la clasă (an școlar 2018-2019)
- Responsabil – Comisia pentru perfecționare și dezvoltare continuă (2014–2018)
- Secretar în Consiliul de Administrație a unității (2018)
- Responsabil în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (2017-2019)
- Membru în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (2016-2017)
- Membru în Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității (2017 – până în prezent)
- Responsabil Comisia de securitate și sănătate în muncă (2010–2016)
- Membru în Comisia responsabilă cu proiecte și programe educative – Responsabil proiect Ecogrădinița (2016 – până în prezent)
- Coordonator acțiune de voluntariat ”Let’s do it, România” (2010 – 2018)


RESPONSABILITĂŢI PRIMITE LA NIVEL ISJ:
- Profesor evaluator în Comisia de rezolvare a contestațiilor (2013)
- Cooptat în echipa de evaluatori din partea ISJ (anul școlar 2016–2017)
- Membru în Comisia de realizare a inspecțiilor speciale la clasă (2016)
- Membru în Comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise (anul școlar 2015–2016)
- Membru În Consiliul Consultativ al ISJ Cluj (2017-până în prezent)
- Profesor voluntar în Institutul de Oncologie ”Voluntari pentru educație” (2017 – 2020)
- Membru al Corpului Național al Experților în Management Educațional (2019 – până în prezent)


CĂRŢI PUBLICATE:
- Publicaţii literare în Revista Naţională pentru copii Szivárvány şi Napsugár
- Publicație lucrare științifică în revista ”Óvonőklapja” (2015-2016)


ACTIVITĂŢI NOTABILE APARŢINÂND ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR:
- Gradație de merit
- Membru coordonator în echipa de proiect al concursului SUNT TALENTAT – 9 ediţii
- Membru coordonator în echipa de proiect al programului GRĂDINA VERDE DE LA GRĂDI – 2 ediţii
- Membru al juriului la nivel local – concurs ”Primăvara copiilor”
- Membru al juriului la nivel județean – concurs ”Kiskurutty” (2016-2019)
- Responsabil proiect Eco grădinița (Locul I 2016-2017; Locul I 2017-2018; Locul I 2018-2019; Locul II 2019-2020)
- Responsabil proiect ”Mica mea grădină” – Premiat (2018-2019)
- Membru în echipa de proiect :
- Ecogrădiniţa (Mențiune – 2015-2016)
- Să citim pentru Mileniul III (Locul I – 2015-2016)
- Da, poţi (2015-2016)
- Curcubeul schimbării

MOTTO DEFINITORIU:
«„Elevii tăi…poate vor uita ceea ce le-ai spus, dar nu vor uita niciodată cum s-au simţit în urma cuvintelor tale…”»
Carl Wiliam Buehner